Algemene voorwaarden

Privélessen
Bij inschrijving voor een privéles krijgt u een uurplanning door. Er wordt verwacht dat u klaar staat met uw paard voor de les. De les duurt 50 min. En wordt bij laattijdigheid van de deelnemer niet gecompenseerd.
Annulatie:
minder dan 48 u op voorhand wordt 50 % teruggevorderd
bij minder dan 24 u: 100 %Bij slechte weersomstandigheden wordt in onderling overleg beslist. Zodra de les wordt bevestigd, is vereffening van het lesbedrag verplicht.

Workshops – lesdagen
Om de kwaliteit van de activiteiten te garanderen wordt gekozen voor een beperkt aantal deelnemers. Daarom wordt de annulatie strikt gehanteerd. Een reservatie is pas geldig indien het inschrijvingsformulier volledig ingevuld en ondertekend, samen met de totale deelnemingsprijs in ons bezit zijn. Het bedrag dient gestort te worden aan A MA ZON vzw. op het rekeningnummer 001-3419910-57 met vermelding van naam en referentienummer.
Annulatie:
Elke deelnemer heeft het recht om een activiteit te annuleren.+
Dit brengt echter kosten mee die integraal en steeds verschuldigd zijn:
tot 15 dagen vóór de activiteit: 50 % van de totale som
minder dan 15 dagen vóór de activiteit: 100% van de totale som
indien de deelnemer een vervanger aanbrengt wordt geen enkele kost in rekening gebracht.

Coaching
Zie aparte coaching voorwaarden (onder coaching)

Annulatie vanuit A MA ZON
Enkel als A MA ZON vzw. bepaalt dat de activiteit niet kan doorgaan omwille van weersomstandigheden of andere redenen, wordt het bedrag volledig terugbetaald. De klant heeft hierbij geen recht op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid:

  • Bij aanvraag door een groep/school/vereniging dient deze zelf een verzekering voor de activiteit af te sluiten.
  • Bij deelname aan een activiteit met eigen paard dient de deelnemer verzekerd te zijn voor P.O. & B.A.
  • A MA ZON vzw. noch Saskia Dobbelaere kunnen onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies, schade, letsel of ongeval berokkend aan/door de deelnemers.
  • Elk lichamelijk ongemak (ziekte, allergie…) dat een invloed zou kunnen hebben op de uitoefening van de cursus/les dient vooraf schriftelijk te worden vermeld.

De paarden:
Je paard is van harte welkom op A MA ZON maar dient voorzien te zijn van  een geldig legitimatiebewijs, bewijs van  inenting tegen influenza & tetanus . Je paard dient vrij van ziekten te zijn.
Kost van de dagstalling (2018)  is 10 € incl ruwvoer – kost 24u stalling is 20 €
U dient zelf de verblijfplaats schoon achter te laten.

 

Bij reservatie of betaling van het verschuldigde bedrag verklaart de aanvrager zich akkoord met de bovenstaande voorwaarden.

 

Copyright 2018
A MA ZON Nature’s Spirit vzw.
Coaching Horse & Human
All rights reserved