Afspraken individuele coaching

 

Duur, tijd en plaats van de sessies
Een sessie voor Horse Guided Coaching duurt bij benadering 1u.
Via mail wordt doorgegeven waarrond de cliënt / coachee genoemd, wenst te werken. Er wordt een intakegesprek afgesproken waarna gekozen wordt vanuit beide partijen om het groeipad verder te zetten of niet. Het traject bedraagt minstens 3 sessies; het aantal wordt in samenspraak verder bepaald en geëvalueerd.

Afspraken nakomen
Van u wordt verwacht dat u gemaakte afspraken nakomt. Mocht dit onverhoopt echt niet lukken, dan dient u uiterlijk 1 werkdag (24 uur) voor de afspraak ons hiervan te berichten en een nieuwe afspraak te maken. Binnen deze termijn bent u gehouden het honorarium voor de gemiste sessie te voldoen.

Er wordt in blokken van  1u- 1u30 gewerkt afhankelijk van de voortgang van het proces.

De afgesproken prijzen zijn geldig vanaf het moment van de boeking.